DAŇOVÝ PORTÁL

Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci.
Vaše postřehy a zkušenosti s EET nám můžete poslat na e-mail eet-info@fs.mfcr.cz.

Pro poplatníky

ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET

Elektronický formulář pro vytvoření žádosti o autentizační údaje do EET.
Přejít

SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB

Evidence provozoven a správa certifikátů pro evidování tržeb. Správa uživatelů a přehledy údajů evidovaných tržeb.
Přejít

Pro veřejnost

OVĚŘENÍ ÚČTENKY

Ověření, zda účtenka byla u Finanční správy zaevidována.
Přejít
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 39.21.1 ze dne 04.08.2017