• PŘIHLÁSIT NIA

Seznámení s funkcemi aplikace

Co jsou elektronická podání?

Elektronická podání umožňují subjektům nebo jiným osobám komunikovat s finančními úřady elektronicky, a to uznávanými technickými prostředky. Vybrané tiskopisy (zejména daňová přiznání) mají podobu inteligentních formulářů umožňující jejich snadné vyplnění, nebo je možné použít obecnou písemnost a odeslat jakýkoliv další text, doplněný o vybrané druhy příloh.
Odesílanou písemnost (včetně příloh) je možné elektronicky podepsat, ale je možné ji také odeslat bez vlastnictví kvalifikovaného certifikátu, nebo jen vyplnit a vytisknout v podobě vyžadované Ministerstvem financí.

Jak to funguje?

Jak funguje elektronické podání vysvětluje jednoduché úvodní seznámení.

Co k tomu potřebuji?

Před prvním použitím je doporučené zkontrolovat, zda konfigurace počítače vyhovuje požadavkům na použití aplikace elektronických podání.
Zda prostředí vyhovuje, je možné otestovat na stránce s interaktivním testem:

A když si nevím rady?

Pokud budete mít nějaký technický dotaz, připomínku nebo něco nebude fungovat, je vždy v pravé části k dispozici odkaz na technickou podporu:

Chci pracovat s aplikací

Kliknutím na následující odkaz přejdete na přehled formulářů pro Finanční správu, které můžete prostřednictvím této aplikace zpracovat.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.29.1 ze dne 28.04.2021 06:58